தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்து கழகம்

தமிழ்நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம்

Announcements

பயணசீட்டு

விருப்பம் போல் பயணம் செய்ய மாதாந்திர சலுகைப் பயணசீட்டு

மதுரை மாநகருக்குள் நகர பேருந்துகளில் “விருப்பம் போல் பயணம் செய்ய மாதாந்திர சலுகைப் பயணசீட்டு” (ருபாய் 1000 / மட்டும்) வழங்கப்படுகிறது. MGR பேருந்து நிலையம், ஆரப்பாளையம் பேருந்து நிலையம் மற்றும் பெரியார் பேருந்து நிலையங்களில்

Read More »
சிறப்பு பேருந்து

வார இறுதி நாட்களில் இயக்கப்படும் சிறப்பியக்கங்கள்

வார இறுதி நாட்களில் இயக்கப்படும் சிறப்பியக்கங்கள் வார இறுதி நாட்களான வெள்ளி, சனி மற்றும் ஞாயிறு ஆகிய மூன்று நாட்களிலும் தமிழ் நாடு அரசு போக்குவரத்துக் கழகம் மதுரை மண்டலம் சார்பாக சிறப்பு பேருந்துகள் கோவை, திருப்பூர்,

Read More »
Translate »